Datu apstrāde un privātuma noteikumi


APOLLO Kluba personas datu apstrāde

1. Apollo klubs reģistrē šādus datus: lietotāja vārdu un uzvārdu, personas kodu, telefona numuru, e-pasta adresi un, ja nepieciešams, e-pastu un piegādes adresi, piekrišanu tiešajam mārketingam, pirkumus, kas veikti kā Apollo kluba biedram.

2. “SIA Apollo Kino” (turpmāk: ”Apollo Group”) apstrādā Apollo kluba biedru personas datus saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar pretendentiem, kad tie iesniedz pieteikumu, lai kļūtu par Apollo kluba biedriem, un piekrīt Apollo kluba noteikumiem. Piesakoties Apollo kluba biedra statusam, lietotāji akceptē esošos Apollo kluba noteikumus un piekrīt, ka “Apollo Group” apstrādā viņu personas datus (ieskaitot viņu iesniegtos personas datus un datus, kas saistīti ar viņu pirkumiem kā Apollo kluba biedriem) saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām metodēm un nolūkiem.

3. “Apollo Group” apstrādā Apollo kluba biedru personas datus, lai izpildītu vienošanos un pārvaldītu klientu kontus, nodrošinot Apollo kluba biedriem produktus un pakalpojumus, veicot aptaujas un loterijas izlozes saskaņā ar esošo likumdošanu.

4. “Apollo Group” apstrādā personas datus tikai vienošanās izpildes nodrošināšanai un ar mērķi sniegt klientiem vislabākos pakalpojumus, un dati tiek droši uzglabāti saskaņā ar esošo likumdošanu.

5. “Apollo Group” ir tiesības veikt lietotāja personas datu profila analīzi, lai labāk izprastu klientu vēlmes un tādējādi nodrošinātu labākas preces un pakalpojumus ar specifisku mērķauditorijas atlasi, ko pieļauj tiešais mārketings. Apollo kluba izmantošana bez profila analīzes nav iespējama, ja lietotājs atteiksies no profila analīzes, Apollo kluba konts tiks slēgts un Apollo kluba lietotāja tiesības izbeigtas.


Personas datu pārsūtīšanas un izmantošana

1. “Apollo Group” ir tiesības pārsūtīt Apollo kluba biedru personīgo informāciju “Apollo Group” ietilpstošajiem uzņēmumiem, kuros ir spēkā Apollo kluba bonusu programmas atlaides (APOLLO KINO, sporta bārs un izklaides centra “O'Learys”).

2. Ja Apollo kluba biedrs/e savā pieteikumā izsaka vēlmi saņemt informāciju par Apollo kluba īpašajiem piedāvājumiem, lietotājs/-a piekrīt atklāt savu vārdu, e-pasta adresi un/vai pasta adresi un/vai telefona numuru operatoram, kas nodrošina pasta vai telekomunikāciju pakalpojumus.

3. Lai pārsūtītu klientam informāciju, kas nepieciešama, lai izpildītu vienošanos, kas noslēgta starp Apollo kluba biedru un “Apollo Group” (informāciju, kas saistīta ar Apollo klubu, pakalpojumu kvalitātes aptaujas utt.), “Apollo Group” ir tiesības pārsūtīt lietotāja vārdu, e-pasta adresi un/vai pasta adresi, un/vai telefona numuru operatoram, kas nodrošina pasta pakalpojumus.

4. Lai uzlabotu Apollo kluba biedriem sniegto pakalpojumu kvalitāti, lietotāju telefonu numuri (neatklājot to vārdu) var tikt pārsūtīti uzņēmumiem, kas veic telefonaptaujas.

5. Ar visiem partneriem, kam “Apollo Group” nosūta lietotāju informāciju Apollo kluba popularizēšanas pasākumu ietvaros, ir noslēgti līgumi, kas paredz nodrošināt personas datu konfidencialitāti.

6. Informācija par Apollo kluba un/vai darījumu partneru īpašajiem piedāvājumiem, produktiem, pakalpojumiem, atlaidēm, biļetēm, dāvanu kartēm un cita informācija vai aptaujas Apollo kluba biedriem tiek nosūtīta elektroniskā veidā, ar e-pasta starpniecību vai uz pasta adresi Igaunijā, ja Apollo kluba biedrs ir piekritis piedāvājumu saņemšanai pieteikuma iesniegšanas brīdī.


Personas datu izmaiņas

1. Ja Apollo kluba biedra personas dati mainās, lūdzam klientu/-i izmainīt savus datus Apollo Kluba biedra profilā, tīmekļa vietnē www.apollokino.lv vai rakstot uz klientu atbalsta dienesta e-pasta adresi info@apollokino.lv.

2. Apollo kluba biedra kontaktinformācija Apollo klubā tiek automātiski atjaunota, atainojot jauno kontaktinformāciju, ko kluba biedrs nosūtījis caur APOLLO KINO tīmekļa vietni.


Piekļuve personas datiem un personas datu pārvietošana

1. Apollo kluba biedriem ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem personas datiem Apollo tīmekļa vietnē www.apollokino.lv. Informāciju par personas datiem iespējams iegūt arī, nosūtot “Apollo Group” elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu info@apollokino.lv

2. Lietotājiem ir tiesības jebkurā laikā lejupielādēt savus personas datus no Apollo kluba konta tīmekļa vietnē www.apollokino.lv un pārsūtīt tos citam datu apstrādātājam. Var arī pieprasīt personas datu pārvietošanu pie cita datu apstrādātāja, nosūtot “Apollo Group” elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu info@apollokino.lv. “Apollo Group” ir tiesības atteikt tiešu personas datu pārvietošanu pie cita datu apstrādātāja, ja “Apollo Group” datu pārvietošanu trešajai pusei neuzskata par drošu.


Personas datu apstrādes piekrišanas atsaukšana un personas datu izdzēšana

1. Apollo kluba biedriem ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu tiešajam mārketingam (informācijai par īpašajiem piedāvājumiem, atlaidēm, jaunumu e-pastiem) Apollo tīmekļa vietnē www.apollokino.lv vai arī sazinoties ar Apollo klientu atbalsta dienestu, kā arī atteikties no jaunumu e-pastu abonēšanas ar šajos e-pastos esošās saites starpniecību.

2. Apollo kluba biedram/-ei ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei lojalitātes programmas ietvaros un dzēst savus personas datus. Lai izstātos no Apollo Kluba, reģistrētajam biedram ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa šeit.

3. “Apollo Group” ir tiesības atteikt personas datu izdzēšanas pieprasījumu, ja biedra personas datu apstrāde ir nepieciešama juridiskas prasības sagatavošanai, realizēšanai vai aizstāvībai saistībā ar personu vai īpašuma aizsardzību. Šādā gadījumā “Apollo Group” ir tiesības paturēt biedra/-es personas datus, kā arī datus, kas saistīti ar viņa/-as pirkumiem līdz pat trim gadiem pēc konta slēgšanas; pēc termiņa beigām personas dati tiks automātiski izdzēsti.

4. “Apollo Group” atbildēs uz lietotāja pieprasījumu viena mēneša laikā un informēs lietotāju, vai un kāda rīcība veikta, lai atrisinātu šo jautājumu. Ja iesniegums ir sarežģīts vai apjomīgs, “Apollo Group” var pagarināt termiņu par diviem mēnešiem. Ja “Apollo Group” nerīkojas saistībā ar lietotāja/-as pieprasījumu, lietotājs/-a tiks informēts/-a par rīcības trūkuma iemesliem, un tiks nodrošināta informācija par sūdzības iesniegšanu Datu aizsardzības birojam vai pieteikumu tiesā, lai aizsargātu savas tiesības. Ja lietotāja pieprasījums ir nepārprotami nepamatots vai pārmērīgs, jo īpaši atkārtotā rakstura dēļ, “Apollo Group” var vai nu pieprasīt saprātīgu samaksu, vai arī atteikties veikt pieprasīto darbību.


Personas informācijas uzglabāšana Apollo Klubā

1. Kluba biedru personas dati un dati, kas saistīti ar viņu pirkumiem, tiek glabāti Apollo klubā 10 gadus kopš pēdējās konta (neaktīvā konta) izmantošanas reizes, un, kad ir beidzies iepriekš minētais termiņš, personas dati tiek automātiski izdzēsti. Personas dati tiks izdzēsti pirms šī termiņa, ja Apollo kluba biedrs ir iesniedzis atbilstošu pieprasījumu.

Personas datu kontrolieris un strīdu atrisināšana Apollo Klubā

1. Lojalitātes programmas personas datu kontrolieris ir “SIA Apollo Kino“.

“Apollo Group” ir tiesības lojalitātes programmas ietvaros pārsūtīt Apollo kluba biedru personas datus pilnvarotiem partneru personas datu apstrādātājiem ar mērķi nodrošināt vislabākos pakalpojumus kluba biedriem. Pilnvarotajiem apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar “Apollo Group” norādēm, un tiem jānodrošina personas datu aizsardzība. Pilnvarotie personas datu apstrādātāji ir uzskaitīti šeit.

2. Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar personas datu apstrādi Apollo klubā, kluba biedrs var jebkurā laikā sazināties ar “Apollo Group” datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pastu info@apollokino.lv.

3. Ja Apollo kluba biedrs/-e atklāj, ka, apstrādājot personas datus “Apollo Group” lojalitātes programmas ietvaros, viņa/-as tiesības ir pārkāptas, kluba biedram ir tiesības vērsties Datu aizsardzības birojā un tiesā.  


Citi nosacījumi

1. “Apollo Group” ir tiesības vienpusēji mainīt Apollo kluba noteikumus, ieskaitot bonusu programmas noteikumus un cenrādi.

2. Jautājumu gadījumā par Apollo klubu, lūdzu, sazinieties ar mums rakstot uz e-pastu info@apollokino.lv.