Vecuma ierobežojumi

Skatītājiem ir atļauts skatīties filmas, ņemot vērā noteiktos vecuma ierobežojumus. Skatītāji, kuri nav sasnieguši ierobežojumos atļauto vecumu, drīkst skatīties tikai pilngadīgas (18 gadus vecas un vecākas) pavadībā, par kuru ir atbildīga pavadošā persona.

Bez vecuma ierobežojuma
Filma piemērota visu vecumu skatītājiem (universālai auditorijai), kas nozīmē, ka šī filma nevar nevienu aizvainot, šokēt vai nobiedēt.


Līdz 7 gadu vecumam - neiesakām
Nav ieteicams bērniem līdz 7 gadu vecumam. Kopumā tā ir ģimenei draudzīga filma, taču var saturēt momentus, kas var nobiedēt jaunākus skatītājus.


Līdz 12 gadu vecumam - neiesakām
Nav ieteicams bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem. Filma var saturēt vardarbīgas ainas un/vai valodu, kas varētu būt nepiemērota bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Atļauts skatīties tikai pilngadīgas personas pavadībā*


Līdz 16 gadu vecumam - neiesakām
Nav ieteicams bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem. Filma satur valodu un vardarbīgas un/vai seksuālas ainas, kas padara to nepiemērotu bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem.

Atļauts skatīties tikai pilngadīgas personas pavadībā*

Līdz 16 gadu vecumam - aizliegts
Aizliegts personām līdz 16 gadu vecumam. Filma satur rupju leksiku, seksa ainas un/vai šausmas un vardarbību, kā arī narkotiku lietošanu u.tml. elementus, kas padara to nepiemērotu personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Atļauts skatīties tikai pilngadīgas personas pavadībā*


Līdz 18 gadu vecumam - aizliegts
Filma aizliegta nepilngadīgai personai.

Atļauts skatīties tikai pilngadīgas personas pavadībā*

Kinoteātra darbiniekam ir tiesības lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī nepārdot biļetes un neielaist kinozālē personas, kuras ir jaunākas par noteikto filmas vecuma ierobežojumu arī tad, ja personu pavada pieaugušais.

Apollo Kino filmu klasifikatora pamatā ir Latvijas Republikas Ministru kabineta izstrādāties filmu klasifikācijas noteikumi.

Filmu vecuma ierobežojumu mērķis ir aizsargāt bērnus no filmu kaitīgā satura un informēt vecākus vai bērnu pavadošās personas par filmas kaitīgo saturu.